Francouzské noviny Libération zveřejnily nedávno zajímavý rozhovor ohledně účinnosti léků. Podle dvou lékařů (Philippe Even, Bernard Debré) dochází k tomu, že pouze jeden lék ze dvou je skutečně účinný. A toto ohromné plýtvání stojí jen ve Francii 10-15 miliard euro tamější zdravotní pojištění (la Sécu).

Oba lékaři jsou specializovaní na užití léků a aktivně se zúčastnili státem nařízeného vyšetřování proti firmě Mediator, která pustila na trh nejen léky neužitečné, ale dokonce ohrožující zdraví pacientů. Oba lékaři připravili výbornou věc, totiž seznam zbytečných, neužitečných a nebezpečných léků: Guide des 4 000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux. Podle tohoto seznamu vyplývá, že 40 % předepsaných léků má účinnost slabou nebo nulovou, 25 % z nich navíc představuje potenciální riziko a 5 % z nich dokonce znamená i velké riziko. Závěry se opírají o výsledky studie vypracované více než 2 200 specialisty. Ovšem přes 70 % těchto neúčinných léků je placeno tamějšími pojišťovnami, což představuje ohromné ekonomické ztráty ve výše uvedené hodnotě. Oba autoři ke své knize dodávají toto.

Philippe Even wrote:
Jedná se o knihu plnou informací, a ne našich dojmů. Seznam zbytečných léků jsme sestavili na základě tisíců publikací.


Jen málo účinné léky proti zvýšené hladině cholesterolu, které baští 3-5 miliónů Francouzů, stojí pokladnu kolem 2 miliard euro.